Chinese astrologie

De oosterse horoscoop is misschien wel het oudst bekende horoscoopsysteem ter wereld. Oude geschriften zijn al in het vierde millennium voor Christus gedateerd, waarvan er vele goed bewaard zijn gebleven en te vinden zijn in de kloosters van Tibet, China en Zuidoost-Azië. In het oude China waren de spirituele leraren van die tijd verantwoordelijk voor het handhaven van de stabiliteit en het welzijn van de bevolking. Na vele eeuwen van vastleggen van seizoengebonden, agrarische, astronomische en fysische cycli, begonnen ook theorieën over de menselijke natuur zich te ontwikkelen.

De wortels van het Chinese astrologische systeem zijn diep geworteld in de klassieke filosofieën van Kongzi (Confucius) en Laozi (Lao Tse). Deze leiders werden de eerste geregistreerde psychologen en counselors van die tijd. De kunst van het lezen van karakters ontwikkelde zich toen het Chinese schrift opkwam en uiteindelijk versmolt met de filosofie van de tijd.

Deze psychologische volkswijsheid ontwikkelde zich en werd mondeling doorgegeven vanaf 500 voor Christus. Het werd uiteindelijk verfijnd en gedocumenteerd in de tekst van de Yi Jing (I Tjing) of “Boek der Veranderingen”.

We worden allemaal geboren met een bepaalde “ming” (bestemming) in dit leven. De Chinese uitdrukking voor het lot is “ming yun”. Dit zou het levensdoel van een individu zijn, of de reden voor hun huidige bestaan. Het lot doet zich voor wanneer gebeurtenissen plaatsvinden zoals bedoeld. “Tian ming” is onze bestemming, of ons ‘dagelijkse lot in het leven’, wanneer ons lot (ziel en geest) in harmonie is met onze aardse persoonlijkheid.

De term “geluk” is een nogal onduidelijke uitdrukking. De meesten van ons weten wat geluk is en zijn zich er terdege van bewust wanneer het goed of slecht is. Hoewel dit geluk niet te zien is, is het wel duidelijk zichtbaar in ons dagelijks leven. In de oosterse filosofie wordt gezegd dat er drie soorten geluk zijn. “Hemels geluk” is ons lot, het grote geheel, het raamwerk of de spirituele routekaart van ons leven. “Mens geluk” is onze bestemming, de keuzes die we maken en de inspanning die we leveren binnen ons intrinsieke kader. “Aards geluk” is de manipulatie van ons geluk door het inrichten van onze omgeving (waardoor de energie van externe invloeden wordt veranderd met behulp van tools zoals feng shui).

Natuurkundigen vertellen ons dat “voor elke actie een gelijke en tegengestelde reactie is.” De natuurwetten die van toepassing zijn op de aardse fysica, functioneren op dezelfde manier in de hele spirituele wereld. Chinese astrologie is een vorm van “spirituele kwantumfysica”. Net zoals de zwaartekracht een object op de grond laat vallen, zo dicteren de wetten van de spirituele fysica dat er voor elke handeling een logisch gevolg is. Op deze manier vormen we onze eigen bestemming door middel van onze vrije wil en door middel van de keuzes die we maken.

Elk teken of archetype is een uitgebalanceerde mix van positieve en negatieve eigenschappen. De moed en dapperheid van de Tijger kunnen ook tot uiting komen in haast of onvoorbereid optreden. De waakzaamheid en loyaliteit van de Hond kunnen hyper vigilantie en bezitterigheid worden. De goede manieren en verfijning van het Konijn kunnen ook worden uitgedrukt als verlegenheid en onthechting.

Die persoonlijkheidskenmerken die we van nature als positief zouden beschouwen (loyaliteit, vergeving, mededogen) weerspiegelen de afstemming van onze persoonlijkheid met onze geest (Qi). Die eigenschappen die we als negatief zouden beschouwen (woede, jaloezie, bitterheid) weerspiegelen een grote scheiding tussen de menselijke persoonlijkheid en onze spirituele essentie. Hoe groter de kloof tussen geest en persoonlijkheid, hoe donkerder iemands karakter.

De oude Chinezen schreven de oorsprong van al het leven toe aan het evenwicht tussen hemel en aarde, en het yin en het yang. De yin staat voor de negatieve, passieve nachtkracht; het is vrouwelijk, waterig en ontvangend. De yang vertegenwoordigt de positieve, agressieve dagkracht; het is mannelijk, vurig en geven. Deze twee helften worden weergegeven in het bekende Chinese symbool dat bekend staat als de Tai Qi, of het Yin en Yang.

Qi (uitgesproken als Sjie) is de levenskracht zelf. Het is de combinatie van “Hemels geluk” (goddelijke geest) en “Mens, of Aardsgeluk” (menselijke persoonlijkheid). Een yin en een yang worden “Tao” genoemd. Tao betekent ‘de weg’ en is de oude Chinese term voor het ordeningsprincipe dat harmonie mogelijk maakt. In de oude tekst van de Tao Te Jing formuleerde de Chinese filosoof Lao Tse een filosofisch systeem dat het concept van gezondheid en welvaart introduceerde door bewust te zijn van de natuurlijke kosmische cycli. Dit besef van het leven, suggereerde hij, was het pad naar het vinden van ‘balans’ en het bereiken van een ‘tevreden geest’.

Volgens dit principe baart de Tao een volmaakt geheel dat de yin op zijn rug draagt en yang in zijn armen omhelst. Deze vermenging van Qi wordt dan evenwichtig en harmonieus. Yin en yang zijn de Tao van hemel en aarde. Dit is het principe en het wortelbegin van leven en dood, van moeder en vader, en van spirituele verlichting.

Hoewel wij stervelingen op aarde leven, hangt ons leven aan de hemel. We zijn inderdaad spirituele wezens die in een fysiek lichaam zijn opgenomen. Wanneer hemel en aarde Qi combineren, wordt dit leven genoemd. Alle levende wezens hebben Qi nodig om te overleven en hun levenscyclus te doorlopen. Qi brengt zowel goede als slechte fortuinen. “Sheng Qi” is positief. Het is aanwezig als we gelukkig zijn, gezond en bloeiend in een evenwichtige omgeving. “Si Qi” is een mengeling van goede en slechte energie. Het is aanwezig wanneer we zwak of uitgeput zijn, maar in wezen in een status quo. “Sha Qi” is negatieve energie en is aanwezig wanneer we extreme woede, ziekte of tegenslagen ervaren (zoals verstoorde relaties, professionele of financiële calamiteiten, boosaardige geesten en de dood).

Sommigen worden misschien geboren in een dierenjaar dat niet bijzonder vleiend klinkt. Een teken als de Draak klinkt erg majestueus en belangrijk. Andere tekens (bijvoorbeeld het Varken) lijken op de een of andere manier minder indrukwekkend. Elke dierbenaming is een symbolisch archetype en vertegenwoordigt een specifieke gedragspsychologie. Het zou misschien de Myers-Briggs 2 persoonlijkheidsinventaris van de oosterse filosofie kunnen worden genoemd. Elke persoonlijkheidsstijl vervult een essentiële plaats in de balans van het universum.

De Aziatische dierenriem gebruikt berekeningen van jaarlijkse of maanjaarperioden in plaats van maanden om de tekens te ordenen. Elk van de 12 dierentekens duurt een heel jaar, beginnend op verschillende data tussen half januari en half februari. Elk teken herhaalt zich elke 12 jaar, maar de specifieke combinatie van dierenteken en element komt maar eens in de 60 jaar voor.

Mijn wens voor u, is om deze oude schat aan kennis te ontdekken, en de verborgen krachten die aan uw persoonlijkheid ten grondslag liggen. Veel plezier bij het begin van dit avontuur, en moge u genieten van uw reis op deze “zoektocht naar uzelf”.