Nummers en hun betekenis

Getallen zijn oud, betekenisvol en krachtig.

Het waren de Pythagoreërs in de 6e eeuw voor Christus die een van de eerste groepen waren die het idee populair maakten dat getallen niet alleen wiskundige symbolen zijn, maar dat ze in feite een spirituele betekenis hebben. Zoals Pythagoras ooit heeft gezegd: “Getal is de heerser van vormen en ideeën en de zaak van goden en daemons.”

Dankzij Pythagoras hebben we het systeem van numerologie dat verschillende betekenissen aan getallen toekent. Maar numerologie is slechts één kant van de medaille: getallen hebben in de hele geschiedenis, religie en culturele mythologie een speciale betekenis gekregen. Van het verre oosten tot ons eigen westerse erfgoed, getallen hebben al millennia lang betekenis.

Cijfers en synchroniciteit

Hoe vaak heeft u repetitieve getallen gezien, zoals 11:11, 777, 1010 enzovoort?

Het zien van herhalende getallen is een vorm van synchroniciteit – een fenomeen dat door psychiater Carl Jung wordt beschreven als ‘een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de kans op toeval betrokken is’.

Met andere woorden, synchroniciteit is veel meer dan serendipiteit waarbij geluk en toeval betrokken zijn. Synchroniciteit is ontstaan ​​uit het rijk van de onbewuste en etherische rijken. Wanneer we synchroniciteit ervaren, krijgen we signalen en berichten van onze onbewuste geest en hogere zelf.

Jung beschreef bijvoorbeeld een situatie van synchroniciteit waarin hij het symbool van een halve man en halve vis opmerkte. Hij kreeg toen vis voor de lunch. Iemand maakte grapjes over  een “1 april vis”.  ‘S Middags liet een van zijn patiënten hem een ​​foto van een vis zien. ‘S Avonds liet een andere persoon hem een ​​borduurwerk van zeemonsters en vissen zien. De volgende ochtend deelde zijn volgende patiënt een droom die ze had over een vis.

Synchroniciteit kan behoorlijk zenuwslopend zijn, vooral wanneer bepaalde symbolen – en in dit geval cijfers – blijven verschijnen.

Als u hetzelfde nummer steeds opnieuw ziet, is het essentieel dat u de symboliek van zo’n nummer voor u probeert te onderzoeken. De zich herhalende cijfers, symbolen en woorden die u steeds hoort, zijn allemaal van enorm belang voor uw leven en daar moet u goed op letten.

Cijfers en symboliek

Door de geschiedenis heen zijn cijfers verschillende dingen gaan betekenen voor verschillende culturen. Over het algemeen hebben cijfers echter een vergelijkbare betekenis gekregen.

Neem bijvoorbeeld het cijfer vier. De indianen geloven dat er vier winden en vier windrichtingen zijn. Op dezelfde manier geloofden de oude Grieken dat er vier elementen waren. In het christendom is vier het scheppingsnummer (d.w.z. op de vierde dag van de week voltooide God het scheppen van het materiële universum). Zoals we kunnen zien, heeft vier een zeer vergelijkbare betekenis in drie totaal verschillende tijdsperioden en culturen.

Maar een opmerking. Ik wil benadrukken dat hoewel het nuttig is om de algemene betekenis van getallen te achterhalen, het absoluut noodzakelijk is dat u uw persoonlijke betekenis te weten komt. Synchroniciteit, symboliek en de betekenis van getallen zijn allemaal uiterst persoonlijk, dus wees voorzichtig met het voorschrijven van een betekenis aan uw leven die niet echt correct of relevant is.

Het kan verleidelijk zijn om geen werk te verzetten en gewoon te gaan met wat de traditionele betekenis van het nummer is. Doe dit alsjeblieft niet. Het is veel beter om wat werk te verzetten en te onderzoeken wat de betekenis van getallen in de eerste plaats voor u betekent.

Hier zijn een paar manieren om erachter te komen wat elk cijfer voor u en uw context betekent:

  • Schrijf elke woordassociatie op die u met het nummer heeft.  Als u bijvoorbeeld nummer 2 blijft zien, zou u kunnen schrijven: “mannelijk en vrouwelijk, relaties, yin en yang, dualiteit, licht en donker, op en neer, materieel en spiritueel …”
  • Wat komt er in u op? Nadat u een reeks herhalende getallen ziet, heeft u mogelijk onmiddellijk een gedachte of vermoeden over wat het getal betekent. Negeer deze onmiddellijke interpretatie niet! Schrijf het op. Vaak zijn de betekenissen die we eerst toekennen aan de getallen die we zien de meest ware omdat er weinig mentale inspanning mee gemoeid is. Hoe meer mentale inspanning, hoe meer we betekenissen gaan fabriceren.
  • Welke interpretatie roept sterke gevoelens bij u op? Besteed aandacht  aan hoe de interpretatie triggert. Wekt uw analyse bijvoorbeeld gevoelens van opwinding, ontzag, angst, jubelstemming of zelfs tintelingen over uw rug? Dit is een goed teken dat u de juiste verklaring heeft gevonden, want uw lichaam reageert op zo’n verhoogde manier. Als de interpretatie die u heeft echter koud, plat of afstandelijk aanvoelt, past deze waarschijnlijk niet goed.

De betekenis van getallen

Hieronder staat de algemene consensus die mythologie, religie, mystiek en esoterie over elk getal hebben. Het is belangrijk dat u uw eigen betekenissen vindt, maar het helpt wel om te weten wat elk cijfer betekent. Soms stemmen we ons echt af op de traditionele energie, magie en betekenis van elk nummer:

De 1 symboliseert leiderschap, kracht en vertrouwen. Nummer 1 is als een rechte pijl die wilskracht en precisie weerspiegelt. De 1 is ook een afspiegeling van individualiteit, zelfontdekking en zelfbekrachtiging. In tegenstelling tot nul, dat vrouwelijk en ontvankelijk is, heeft men een mannelijke en eigenzinnige energie.

2 is het aantal dualiteit; de splitsing die we in het leven waarnemen tussen licht en duisternis, van binnen en van buiten, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, goed en slecht, leven en dood, geest en hart, enzovoort. Aan de ene kant symboliseert twee partnerschap, maar aan de andere kant symboliseert het conflict en oppositie. Als ze in balans zijn, is 2 een nummer van harmonie, maar als ze onevenwichtig zijn, kan nummer twee destructief zijn.

3 wordt doorgaans gezien als een bijzonder gelukkig en krachtig getal. 3 vertegenwoordigen het goddelijke principe dat aan het leven ten grondslag ligt, zoals de geest, het lichaam en de geest; geboorte, leven en dood; begin, midden en einde; verleden, heden en toekomst, enzovoort. Spirituele tradities zoals Wicca en het christendom symboliseren de spirituele kracht als een drie-enige, bijvoorbeeld de Vader, Zoon en Heilige Geest, evenals de Maagd, Moeder en Oud wijf. Drie staan symbool voor succes, intuïtie en geluk.

4 is een geaard en stabiel getal dat een gevoel van kalmte en soliditeit oproept. 4 is erg geworteld in de fysieke wereld en gaat over aanwezig zijn en in het “nu”. Er zijn bijvoorbeeld vier seizoenen, vier elementen en vier hoeken van de aarde. 4 gaat over het bouwen van een sterk fundament en het ontwikkelen van een nuchter perspectief.

5 is een nummer van avontuur en vrijheid. 5 is ook een heel sensueel getal (vijf zintuigen, vijf vingers en tenen) en het gaat over genieten van het leven, nieuwe ervaringen uitproberen en plezier zoeken. Dit aantal hangt ook samen met het meemaken van levensveranderingen (zoals huwelijk, scheiding, nieuwe banen) en het maken van belangrijke keuzes.

6 vertegenwoordigen een evenwicht tussen de aardse en spirituele rijken. 6 is ook verbonden met intuïtie, helderziendheid en andere buitenzintuiglijke vermogens (vandaar het ‘zesde’ zintuig). In de numerologie is 6 het nummer van de verzorger; de persoon die anderen koestert en met mededogen dient.

7 is een magisch getal dat wordt geassocieerd met synchroniciteit, geluk en perfectie (zeven chakra’s, zeven kleuren van de regenboog, zeven dagen in de week, enz.). 7 wordt ook gezien als een mystiek getal dat verband houdt met spiritueel ontwaken, introspectie en de ontwikkeling van wijsheid. Dit aantal houdt verband met het nastreven van waarheid en het verlangen naar een dieper begrip van het leven.

8 is verbonden met overvloed, welvaart en financieel welzijn. Vindingrijkheid, hard werken, vastberadenheid en innerlijke kracht zijn allemaal kwaliteiten van acht. Spiritueel gezien wordt 8 gezien als een gelijkmaker of weegschaal (vandaar de vorm) die het bewuste met het onbewuste en het aardse met het spirituele verenigt. Met andere woorden, 8 wordt weerspiegeld in het spreekwoord “je zult oogsten wat je zaait”.

9 is het nummer van vervulling. Wijsheid, zelfonderzoek, verlichting en hoger bewustzijn zijn allemaal kwaliteiten die verband houden met nummer 9. 9 is ook verbonden met iemands hogere doel en ultieme levensmissie; dit getal moedigt ons aan om ons leven in vogelvlucht te bekijken.

10 staat voor voltooiing: het beëindigen van een cyclus en het bereiken van heelheid. Tien is zowel mannelijk als vrouwelijk en weerspiegelt de eenheid die mogelijk is als we de gefragmenteerde stukjes van ons innerlijk zelf integreren.